• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Dodatkowe punkty spisowe

Dodano: 03-09-2021
W dniach od 7 do 9 września na terenie Sanoka zostaną uruchomione dodatkowe punkty spisowe. Mieszkańcy będą mogli dokonać spisu u dyżurujących rachmistrzów w dzielnicach: Posada, Śródmieście, Olchowce i Dąbrówka. Aby się spisać, należy mieć przy sobie  numery PESEL domowników. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy i trwa do 30 września.

7 września w godz. 16:00 – 18:00
– ul. Lipińskiego 51 – lokal w budynku Elbo
– ul. Jagiellońska 20 – siedziba Rady Dzielnicy
8 września w godz. 16:00 – 18:00
– ul. Przemyska 58 – siedziba Rady Dzielnicy
9 września w godz. 16:00 – 18:00
– ul. Krakowska 36 – siedziba Rady Dzielnicy

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":