• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Dofinansowanie z PFRON-u dla MOPS-u i SP 1

Dodano: 08-07-2021
Miasto wraz z powiatem przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęło starania, by jeszcze w tym roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku powstała pochylnia oraz przebudowany został sanitariat na potrzeby niepełnosprawnych natomiast w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie wybudowana winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Działania te mają na celu likwidację barier architektonicznych, co znacząco ułatwi funkcjonowanie w przestrzeni publicznej osób z dysfunkcjami.
Na początku lipca br. burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wraz ze starostą sanockim Stanisławem Chęciem skarbnikami powiatu oraz miasta i wicestarostą podpisali umowy na realizację dwóch zadań z „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.” na budowę pochylni oraz przebudowę sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku na łączną kwotę 121 850 zł. 55% z tej kwoty czyli ok 67 000 zł zostanie dofinansowane z PFRON-u, pozostała część kwoty będzie sfinansowana przez Miasto Sanok.
Drugim z realizowanych zadań w ramach podpisanych umów jest budowa windy i toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS w Sanoku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 445 388,99 zł. Dofinansowanie z PFRON-u nie przekroczy 35%, czyli ok. 150 000 zł całej kwoty wydatkowanej na jego realizację, brakujące fundusze będą pochodzić z budżetu miasta.
Oba zadania powinny zamknąć się do końca listopada br. Realizacja tych inwestycji jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, ma poprawić dostępność usług publicznych, zlikwidować bariery komunikacyjne i umożliwić osobom z dysfunkcjami poruszanie się.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":