• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Drogi do remontu

Dodano: 28-02-2018

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro przedstawił harmonogram remontu dróg miejskich, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Obejmuje on prace, które będą wykonywane od stycznia do czerwca bieżącego roku. W tym czasie zmodernizowane zostaną ulice: Kujawska, Królowej Jadwigi, Żwirki i Wigury, Głowackiego, Mała oraz Aleja Wojska Polskiego.

Przypomnijmy. W tym roku w miejskim budżecie zapisano kwotę 5 mln zł na inwestycje związane z modernizacją dróg osiedlowych. Poza wspomnianymi wyżej ulicami remontu w tym roku doczekają się ulice: Rzemieślnicza, Orzeszkowej, Witkiewicza, Turystyczna, Asnyka, Sielska, PłowieckaGłowackiego.

W budżecie miasta zostały zabezpieczone środki finansowe na realizacje zadania polegającego na przebudowie ulic: Młynarskiej i Kwiatowej w Sanoku. Zadanie zostało złożone o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku uruchomienia środków finansowych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zadanie będzie realizowane.

Poza drogami osiedlowymi, w naszym mieście przeprowadzone zostaną również remonty głównych traktów i inne inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. W toku jest budowa obwodnicy Sanoka (blisko 140 mln zł), na której obecnie trwają prace archeologiczne. Na jej łącznik z rondem Beksińskiego miasto przeznaczy 3,5 mln zł. Z kolei kwota 1 mln zł została zabezpieczona na łącznik pomiędzy obwodnicą a ul. Łany. Ulice: Lipińskiego, Lwowska i Kolejowa do końca roku zmienią swoje oblicze za sprawą inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

© ℗ Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Finał Radia Biwak
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017