• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Dzień nauczyciela inny od pozostałych

Dodano: 14-10-2020

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej władze na szczeblu rządowym i terytorialnym doceniają trud i zaangażowanie nauczycieli, pedagogów i wychowawców. W tym roku uroczystość była zaplanowana po raz pierwszy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sanoku. Oficjalna gala, podczas której miały zostać wręczone nagrody burmistrza i starosty w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej nie odbyła się ze względu na trudną sytuację związaną z COViD-19.

Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wraz z zastępcą Grzegorzem Korneckim, naczelnik Wydziału Oświaty i Turystyki Ireną Penar i zastępcą naczelnika Joanną Fuksą odbyli wideokonferencję z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka. Burmistrz podziękował dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym za zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, gotowość podejmowania nowych wyzwań i za pracę, często wykraczającą poza standardowy przydział obowiązków. Pogratulował  wyróżnionym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wideokonferencja była również okazją do dyskusji nt. zaistniałej w związku z COViD-19 sytuacji w sanockiej oświacie. Nikt nie chciałby, by scenariusz z drugiej połowy ubiegłego roku szkolnego się ziścił. Dyrektorzy zapewnili, że dołożyli wszelkich starań, by procedury związane z pandemią i wymogi służb sanitarnych funkcjonowały w szkołach w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie  placówki są przygotowane na ewentualność nauczania hybrydowego i zdalnego. Jak podkreślił burmistrz Tomasz Matuszewski – W ubiegłym roku szkolnym placówki poradziły sobie z tym zadaniem i jestem przekonany, że mogę liczyć na naszą kadrę. Na koniec prosił, by dyrektorzy przekazali życzenia nauczycielom – Wszystkim pracownikom oświaty życzę, by codzienne obowiązki były źródłem satysfakcji.

W tym roku  Burmistrz Miasta Sanoka z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrodę

Barbarze Zdybek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Robertowi Zoszakowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8, Marioli Milewskiej – Przedszkole Samorządowe nr 4, Małgorzacie Wolanin Przedszkole Samorządowe nr 1, Agnieszce Zapał – Przedszkole Samorządowe nr 2, Agnieszce Zając Przedszkole Samorządowe nr 3, Annie Ambickiej – Przedszkole Samorządowe nr 4, Katarzynie Chowaniec – Szkoła Podstawowa nr 1, Ewelinie Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 1,  Joannie Piecuch Szkoła Podstawowa nr 2, Annie Dmitrzak – Szkoła Podstawowa nr 2, Ryszardowi Koźmie – Szkoła Podstawowa nr 3, Elżbiecie Kuzickiej – Szkoła Podstawowa nr 3, Ewie Magdzie – Szkoła Podstawowa nr 4, Renacie Adamskiej – Szkoła Podstawowa nr 4, Marioli Bodnar – Szkoła Podstawowa nr 6, Adamowi Walowi – Szkoła Podstawowa nr 8 i Adamowi Kulidze – Szkoła Podstawowa nr 9.

Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty został wyróżniony Wacław Bojarski – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 8.

W tym roku Minister Edukacji Narodowej odznaczył medalami Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania trzy nauczycielki: Barbarę Zdybek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Annę Blecharczyk – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej SP nr 6 i Katarzynę Markuc – nauczycielkę języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 9.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":