• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

e-Usługi Powiatu Sanockiego

Dodano: 05-11-2020
Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji  Gospodarki Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu.

Oprócz działających już: Portalu mapowego (umożliwiającego przeglądanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej) i Portalu Geodety (usługi przeznaczonej dla wykonawców prac geodezyjnych), uruchomione zostały:
Portal Interesanta – skierowany do MIESZKAŃCÓW, FIRM …….. – usługa umożliwiająca zamawianie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, takich jak: kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, baz danych i raportów ewidencji gruntów i budynków, baz danych BDOT500 i GESUT… – z usługi można skorzystać logując się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, lub składając wniosek o założenie konta (wniosek do pobrania na stronie).
Z uwagi na stan pandemii COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu zachęcamy do korzystania z e-usług i załatwianie spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w Urzędzie.
Adres do e-usług: https://sanocki.webewid.pl/
W zakładce „Wnioski” znajdują się formularze wniosków o założenie konta.
Pod adresem:
https://sanocki.webewid.pl/dokuweb/doku.phpznajdują instrukcje korzystania z portali
Wnioski o założenie konta należy przesyłać na adres: podgik@powiat-sanok.pl
Informacje na temat portali można uzyskać pod nr. tel. 134657606  lub mailowo: podgik@powiat-sanok.pl

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":