• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Fundusz Dróg Samorządowych

Dodano: 15-10-2020

Cele projektu: Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku. Początek zadania to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z drogą gminną nr (G60) ul. Iwaszkiewicza. Koniec zadania to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z drogą gminną nr (G117019R) ul. Rataja.

Efekty projektu: Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – nowa podbudowa i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Przebudowa istniejących i budowa nowych chodników i zjazdów. Przebudowa istniejącej i budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem krawężników. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanału technologicznego. Powyższe działania poprawią komfort i bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz mieszkańcom przedmiotowych ulic.

 

 

Cele projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku. Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą gminną nr G117115R ul. Kochanowskiego, a koniec to skrzyżowanie z drogami gminnymi nr G117115R ul. Kochanowskiego i al. gen. Prugara – Ketlinga.

Efekty projektu: Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – nowa podbudowa i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Przebudowa istniejących i budowa nowych chodników i zjazdów. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem krawężników. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanału technologicznego. Powyższe działania poprawią komfort
i bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz mieszkańcom przedmiotowych ulic.

 

Cele projektu: Przebudowa drogi gminnej  Nr G117099R – ulicy Stawiska w Sanoku Jej początek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2236R – ulica 800 – lecia, a koniec przy pętli autobusowej. Efekty projektu: Nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, lokalne wzmocnienie
i poszerzenie jezdni, odwodnienie powierzchniowe. Przebudowa chodnika od szpitala do pętli autobusowej, nowe chodniki w rejonie powstałych przejść dla pieszych. Nowa ścieżka rowerowa od skrzyżowania z ul. Jezierskiego do pętli autobusowej. Przebudowa oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji inwestycji: 2020 rok.

 

 

 

Cele projektu: Przebudowa dróg gminnych nr G117035R ul. Pomorska i Nr G117036R ul. 1000- lecia w Sanoku. Początek odcinka to ul. Pomorska km 1 + 860 – skrzyżowanie z ulicą Kalinową, a koniec to skrzyżowanie ul. 1000 – lecia z ul. M. KonopnickieEfekty projektu: Wzmocniona istniejąca nawierzchnia – nowa podbudowa i ułożone nowe warstwy bitumiczne. Przebudowa chodników i zjazdów, wymiana krawężników. Nowe oświetlenie uliczne – 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ul. Pomorskiej. Nowa kanalizacja deszczowa.

Termin realizacji inwestycji: 2019 – 2020 rok.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":