• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Fundusz Sprawiedliwości

fundusz_sprawieliwosci_logo

„Zakup sprzętu wspomagającego akcje ratownicze”

Dzięki realizacji projektu, nabyciu odpowiedniego sprzętu w postaci defibrylatora oraz torby z wyposażeniem PSPR – 1 nastąpi zwiększenie stanu wyposażenie w profesjonalne środki do niesienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Możliwość udzielenia pomocy w jednym czasie kilku osobom jednocześnie (np. w czasie przestępstwa lub wypadku drogowego, gdzie poszkodowanych zostaje kilka osób). Poprawi się także możliwość realizowania szkoleń wewnętrznych dla członków jednostki. Większa liczba sprzętu pomoże w skutecznym przeprowadzaniu doskonalenia umiejętności niesienia pomocy.

Całkowita wartość projektu wynosi 8748,00 zł, w tym dofinansowanie 8660,52 zł.

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości