• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Interreg III

HistUrban – rewitalizacja historycznych miast

Celami projektu są: wsparcie rewitalizacji historycznych miast, wzmocnienie różnorodnych funkcji miejskich atrakcyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie wagi dziedzictwa kultury w świadomości mieszkańców, wymiana doświadczeń oraz przygotowanie inwestycji związanych z rewitalizacją.
Projekt jest realizowany z kilkunastoma partnerami z Europy- miastami, uczelniami
i stowarzyszeniami w latach 2006-2008.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.histurban.net
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III B Cadses.

Polska – Ukraina bez granic i stereotypów

Projekt ma na celu rozwój wymiany kulturalnej i sportowej pomiędzy instytucjami i mieszkańcami Sanoka oraz przygranicznych części Ukrainy, w szczególności miasta Lwowa.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Sanoka i Urząd Miasta Lwowa oraz partnerów lokalnych: Państwowa Szkoła Muzyczna w Sanoku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III A Polska-Białoruś-Ukraina zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.

MILUnet – zrównoważony rozwój miast

Projekt ma na celu zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju miast, z wykorzystaniem terenów i ich zasobów (fabryk, przestrzeni zielonych, wody). MILUnet jest siecią, która ma zapewnić sprawny i ciągły przekaz informacji na temat trwałego rozwoju przestrzeni miejskiej. Dzięki tej sieci przekazu informacji i warsztatom odbywającym się dwa razy w roku będzie możliwe wykorzystanie obiektów przemysłowych i ich infrastruktury, przestrzeni zielonych i przestrzeni miejskich w sposób zrównoważony i trwały. Dzięki sprawnemu przepływowi informacji będzie możliwe korzystanie z doświadczeń pozostałych partnerów i ich zasobów narzędziowych.
Projekt „MILUnet” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIC WEST ZONE. Projekt jest w trakcie realizacji od 2004 roku i potrwa do czerwca 2007 roku. Budżet całego projektu wynosi 2 011 643,23 EUR, z czego 20 906, 52 EUR przeznaczone jest dla Gminy Miasta Sanoka. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla w/w projektu (ERDF) wynosi 75 %.
Więcej o projekcie – na stronach internetowych: www.milu.net

Polsko – słowacki festiwal kultury i nauki

Projekt ma na celu wymianę kulturalną i naukową pomiędzy mieszkańcami Sanoka i Humennego.
Wymiana kulturalna obejmie wyjazdy zespołów sanockich do Humennnego i przyjazdy zespołów z Humennego do Sanoka. Wymiana naukowa będzie dotyczyła popularyzacji astronomii oraz przygotowania dokumentacji i zakup sprzętu do planowanego obserwatorium astronomicznego w Sanoku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III a Polska-Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.

GREENKEYS – zrównoważony rozwój terenów zielonych miast

Projekt skupia się na poprawie stanu miejskich terenów zielonych celem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miast. Szczegółowe cele projektu są zdefiniowane jako:
• wywołanie strukturalnych zmian poprzez zaoferowanie możliwości poprawy miejskich przestrzeni zielonych;
• rozwinięcie „Zielonej Strategii” (instrumenty, metody, koncepcje i dobre przykłady) bazującą na dotychczasowych założeniach, w taki sposób aby wypełnić przyszłe potrzeby związane z użytkowaniem terenów zielonych;
• promocja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w skali międzynarodowej.
W ramach projektu w Sanoku wybudowana zostanie platforma widokowa w parku miejskim, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Projekt „Greenkeys” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIB CADSES. Globalna kwota projektu wynosi 2 388 881,48 EUR, z czego 112 000,00 EUR przypada na Gminę Miasta Sanoka. Współfinansowane z ERDF dla w/w projektu wynosi 75 % z kwoty 112 000, 00 EUR.
Więcej o projekcie na stronach internetowych: www.greenkeys.org

Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektów INTERREG III

Projekt dotyczył przygotowania dokumentacji technicznej dla przyszłych projektów jakie będą składane do programu INTERREG IIIA, tj.:
• kładki dla pieszych i rowerzystów przez San, w okolicach Sosenek
• zagospodarowania brzegów rzeki San, w okolicach projektowanej kładki
• zagospodarowania trzeciego wejścia do parku miejskiego od strony cmentarzy wraz z parkowymi alejkami
• budowy kaskady wodnej w parku miejskim.

Projekt rozpoczął się w październiku 2005 roku, a zakończył we wrześniu 2006. Budżet całego przedsięwzięcia wyniósł ok 65 tys. EUR z czego dofinansowanie Unii Europejskiej sięga 75 % tej kwoty.
Projekt „Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z rewitalizacją miejskich terenów zielonych dla przyszłych projektów programu INTERREG IIIA” realizowany jest w ramach programu PHARE 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA”.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":