• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

PHARE

Wsparcie rozwoju gospodarczego na pograniczu polsko – ukraińskim poprzez remont drogi dojazdowej do Urzędu Celnego i Agencji Celnej w Sanoku

Projekt: „Wsparcie rozwoju gospodarczego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez remont drogi dojazdowej do Urzędu Celnego i Agencji Celnej w Sanoku”.
Projekt dotyczy remontu ul. Bema przy której znajduje się Urząd Celny i Agencja Celna. Budżet projektu wynosi 223 819,00 EUR netto – wielkość współfinansowania z programu PHARE wynosi 75 %. Czas trwania projektu czerwiec 2005 – lipiec 2006.
Projekt realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Fundusz projektów infrastruktury około-biznesowej” PHARE BRIPF.

 

Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego – Rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe

„Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego – Rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe.” Projekt zrealizowany w roku 2005 przy wsparciu środków programu Phare 2003. Celem projektu było przygotowanie koncepcji oraz podstawowej dokumentacji dla realizacji inwestycji związanych z zabytkami Sanoka – Rynek, Zamek i Skansen.

Więcej o projekcie na stronie internetowej:  www.pdk.sanok.prox.pl