• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

PHARE

Wsparcie rozwoju gospodarczego na pograniczu polsko – ukraińskim poprzez remont drogi dojazdowej do Urzędu Celnego i Agencji Celnej w Sanoku

Projekt: „Wsparcie rozwoju gospodarczego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez remont drogi dojazdowej do Urzędu Celnego i Agencji Celnej w Sanoku”.
Projekt dotyczy remontu ul. Bema przy której znajduje się Urząd Celny i Agencja Celna. Budżet projektu wynosi 223 819,00 EUR netto – wielkość współfinansowania z programu PHARE wynosi 75 %. Czas trwania projektu czerwiec 2005 – lipiec 2006.
Projekt realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Fundusz projektów infrastruktury około-biznesowej” PHARE BRIPF.

 

Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego – Rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe

„Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego – Rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe.” Projekt zrealizowany w roku 2005 przy wsparciu środków programu Phare 2003. Celem projektu było przygotowanie koncepcji oraz podstawowej dokumentacji dla realizacji inwestycji związanych z zabytkami Sanoka – Rynek, Zamek i Skansen.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":