• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach

Celem Projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce, poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy, tj.: Dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Miasta Sanoka, Miasta Medzilaborce oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Miasta Sanoka

Partnerem Projektu jest Miasto Medzilaborce na Słowacji

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje następujące działania:

W Sanoku: przebudowa boisk przy gimnazjach nr 1 i nr 4, szkołach podstawowych: nr 2, nr 3, nr 6 i na ogródku jordanowski. Łączna liczba boisk wynosi  11 sztuk

W mieście Medzilaborce wykonanie 2 boisk przy szkołach,  modernizacja trybun stadionu, oraz remont kręgielni

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także działania nieinwestycyjne, które obejmują:

  • organizację zielonych szkół w Sanoku
  • organizację zielonych szkół w Medzilaborcach
  • organizację pikniku sportowego na zakończenie projektu w Sanoku
  • promocję projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 183 893,19 EUR

Dofinansowanie ze środków PWT PL-SK 2007-2013: 1 856 309,21 EUR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 

logo_programu_slogan_PL

Roztańczone Pogranicze

Sanok i Medzilaborce są uznanymi ośrodkami propagującymi dziedzictwo historyczno-kulturowe pogranicza polsko-słowackiego, nowe trendy w kulturze i sztuce oraz podejmującymi działania sprzyjające rozwojowi i promowaniu twórczości artystycznej. W obydwu miastach przez cały rok odbywają się liczne imprezy kulturalne, jednak daje się zauważyć, że powoli wyczerpują się dotychczasowe możliwości prezentowania dorobku kulturowego, artystycznego, czy podejmowania innych inicjatyw w tym zakresie.

Wiąże się to z potrzebą rozbudowy i unowocześnienia obiektów kulturowych , które w obecnym stanie są niewystarczające. Osiągniemy to między innymi dzięki budowie Sali tańca w Sanoku i modernizacji amfiteatru w Medzilaborcach. Działania te pozytywnie wpłyną także na współpracę między władzami miast i mieszkańcami w celu wzmocnienia atrakcyjności obszaru pogranicza, wypromowania potencjału turystycznego obszaru, poznanie dorobku sąsiadów na obszarach przygranicznych.
W ramach projektu odbędą się także 4 warsztaty taneczne (zakończone finałowym koncertem w Sanoku i Medzilaborcach) podczas których uczestnicy ze strony polskiej i słowackiej będą poznawać tańce tradycyjne, charakterystyczne dla pogranicza i klasyczne. Dla partnerów projektu zostanie także zakupione 46 kompletów strojów tanecznych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Wartość projektu to ponad 1,8 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na 2011 rok.

 

                  

 

Europejska Współpraca Terytorialna

Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":