• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Środki MKiDN

„Remont kwatery i nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

W dniu 28 maja 2021r. Gmina Miasta Sanoka podpisała z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju. W ramach projektu zaplanowano prace remontowe pomnika oraz 148 szt. nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku zlokalizowanych w centralnej części Centralnego cmentarza komunalnego przy ul. Rymanowskiej. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie zaniedbanej i zniszczonej kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku do stanu pierwotnego, a tym samym zapobieganie jego dalszej degradacji. Dofinansowanie stanowić będzie 32 % całkowitej wartości zadania. Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2021r.

 


 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiej Biblioteki w Sanoku

IMG_8033

Gmina Miasta Sanoka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiej Biblioteki w Sanoku”. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 4 kwietnia br. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjno – kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku (MBP). Powyższy cel będzie realizowany przez:
1. modernizację budynku MBP obejmującą udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi,
2. rozszerzenie i wzbogacenie oferty MBP poprzez adaptację istniejącego ogrodu na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej (tzw. „zielona czytelnia”). W tym celu zaplanowano wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż elementów małej architektury, adaptację istniejącego terenu pod „zieloną czytelnię” oraz zakup wyposażenia: systemu audiowizualnego, systemu nagłośnienia i scenicznego sprzętu oświetleniowego.

Koszt całkowity zadania wynosi: 505 274 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000 zł.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":