• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Środki MKiDN

Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiej Biblioteki w Sanoku

IMG_8033

Gmina Miasta Sanoka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiej Biblioteki w Sanoku”. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 4 kwietnia br. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjno – kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku (MBP). Powyższy cel będzie realizowany przez:
1. modernizację budynku MBP obejmującą udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi,
2. rozszerzenie i wzbogacenie oferty MBP poprzez adaptację istniejącego ogrodu na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej (tzw. „zielona czytelnia”). W tym celu zaplanowano wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż elementów małej architektury, adaptację istniejącego terenu pod „zieloną czytelnię” oraz zakup wyposażenia: systemu audiowizualnego, systemu nagłośnienia i scenicznego sprzętu oświetleniowego.

Koszt całkowity zadania wynosi: 505 274 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000 zł.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017