• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

System zielonych inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka” przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu „System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme), Część 6 SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Zadanie obejmowało wymianę oświetlenia ulicznego, w tym:

1) zakup i montaż opraw sodowych (1 191 szt.):

  • 70W w ilości 397 szt.,
  • 100W w ilości 309 szt.,
  • 150W w ilości 485 szt.,

2) utylizację zdemontowanych opraw,

3) modernizacja internetowych zegarów sterujących modemem GPRS w ilości 94 szt.,

4) montaż układów redukcji mocy w ilości 94 szt.

Całkowita wartość zadania: 2 703 387,00 zł, w tym:

Dotacja z NFOŚiGW – 1 215 618,00 zł

Pożyczka z NFOŚiGW – 1 438 569,00 zł

Środki własne – 49 200,00 zł.

Termin realizacji zadania: maj – wrzesień 2014 r.

Przewidywany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 1015,89 Mg/rok.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":