• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

System zielonych inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka” przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu „System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme), Część 6 SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Zadanie obejmowało wymianę oświetlenia ulicznego, w tym:

1) zakup i montaż opraw sodowych (1 191 szt.):

  • 70W w ilości 397 szt.,
  • 100W w ilości 309 szt.,
  • 150W w ilości 485 szt.,

2) utylizację zdemontowanych opraw,

3) modernizacja internetowych zegarów sterujących modemem GPRS w ilości 94 szt.,

4) montaż układów redukcji mocy w ilości 94 szt.

Całkowita wartość zadania: 2 703 387,00 zł, w tym:

Dotacja z NFOŚiGW – 1 215 618,00 zł

Pożyczka z NFOŚiGW – 1 438 569,00 zł

Środki własne – 49 200,00 zł.

Termin realizacji zadania: maj – wrzesień 2014 r.

Przewidywany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 1015,89 Mg/rok.

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnica Sanoka:
Konferencja prasowa: Grzegorz Kornecki wiceburmistrzem Sanoka:
Budowa dworca multimodalnego
WOŚP: "Światełko do nieba":