• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. z nieruchomości jednorodzinnych z terenu miasta Sanoka

Dodano: 04-01-2021

Przypominamy o obowiązku segregowania wszystkich odpadów komunalnych.  W Sanoku jest to podział na 6 frakcji: pojemnik/worek niebieski (papier i tektura), pojemnik/worek żółty (metale i tworzywa sztuczne); pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe); pojemnik/worek biały (szkło bezbarwne); pojemnik/worek brązowy (bioodpady).

Zgodnie z podjętą uchwałą XXXVII/292/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, uwzględniwszy wnioski mieszkańców i zarządców nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, zwiększy się częstotliwość odbioru bioodpadów pochodzenia kuchennego do dwóch razy w tygodniu, natomiast odbioru szkła kolorowego i bezbarwnego do dwóch razy w miesiącu. Odpady pozostałe po segregacji będą odbierane 3 razy w tygodniu, papier, metale i tworzywa sztuczne 4 razy w miesiącu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych  i cmentarzy, biura itp.) w celu zapewnienia od dnia 1 stycznia 2021 r. odbioru odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na  odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Zasady segregowania odpadów komunalnych:

Znaczenie symboli na opakowaniach ułatwiające prawidłową segregację:

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":