• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Historyczny moment dla miasta

Dodano: 03-02-2020

Z udziałem ministrów infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Rafała Webera, Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy, dyrektor Centrum Unijnych Projektów  Joanny Lech, Wicewojewody podkarpackiego Jolanty Sawickiej, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Posła na Sejm Piotra Uruskiego, dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Bogdana Tarnawskiego, władz samorządowych: wicestarosty Janusza Cecuły, burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego oraz radnych odbyła się uroczystość otwarcia obwodnicy.

 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że polskie drogi muszą być bezpieczne i nowoczesne. Wyraził nadzieję, że osoby korzystające z dróg lokalnych, w tym z nowo otwartej obwodnicy: mieszkańcy, turyści,  ci którzy pokonują je biznesowo, będą z tej drogi zadowoleni. Życzył kierowcom bezpiecznej jazdy. Rafał Weber mówił o roli obwodnicy w kontekście położenia geograficznego. Sanok jako brama Bieszczad potrzebował tej inwestycji. Podkreślił, że sanoczanie zyskali czystsze powietrze, lepszą jakość funkcjonowania na co dzień. Minister wskazał, że na obwodnicy zyskają też kierowcy, którzy szybciej tranzytem dostaną się w Bieszczady, które cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców kraju, a to wpływa na coraz większy ruch. Grzegorz Puda zaznaczył, że obwodnica Sanoka powstała dzięki wsparciu funduszy europejskich, bez których nie udałoby się wybudować wielu dróg. Zapewnił, że na tym ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie poprzestanie i po zakończeniu rozpoczętych inwestycji będzie starać się nadal wspierać środkami zewnętrznymi budowę kolejnych dróg.  Europoseł Bogdan Rzońca podziękował ministrom za tę najważniejszą inwestycję, podkreślił, że stoimy przed kolejną inwestycją – budową drogi z Sanoka do Zagórza, która usprawni przejazd w Bieszczady. Przedstawił też plany Parlamentu Europejskiego, który w kolejnym rozdaniu będzie dążył do usprawnienia komunikacji kolejowej i drogowej, zaś środki unijne będą przeznaczane na potrzeby samorządów terytorialnych, tzn. nastąpi ich decentralizacja. Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski w imieniu mieszkańców podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy obwodnicy za zaangażowanie.  Podkreślił, że oddanie inwestycji jest zasługą wielu instytucji, osób zaangażowanych i wsparcia finansowego pochodzącego z różnych źródeł. Mieszkańcy od dziesięcioleci czekali na realizację tej inwestycji. Wskazał też na potrzebę zbudowania dwóch kolejnych łączników od ronda Beksińskiego i ul. Łany, co jest już w planach.

Na koniec reprezentanci  rządu, przedstawiciele władz samorządowych oraz wykonawców przecięli wstęgę i pierwsze pojazdy przejechały obwodnicą. Po trzydziestu latach, odkąd padały pierwsze wzmianki i zaczęły się starania o tę inwestycję, sanoczanie doczekali się tej drogi. Natężenie ruchu w ostatnich latach znacznie wzrosło, było to uciążliwe dla mieszkańców, turystów i osób, które zawodowo wybierały się do Sanoka lub w Bieszczady. Z uwagi na zintensyfikowanie prac drogowych w ostatnim roku, poruszanie się po Sanoku było prawdziwym horrorem. Jednak po oddaniu ulic Krakowskiej, Piastowskiej a teraz obwodnicy, sanoczanie odetchnęli z ulgą.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":