• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Honorowe Obywatelstwo dla Janiny Szombary

Dodano: 28-06-2019

Janina Szombara, pianistka i pedagog, zaangażowana w rozwój kultury muzycznej w powojennym Sanoku, kontynuatorka idei pedagogicznej Wandy Kossakowej – na wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego uchwałą Rady Miasta z 27 czerwca 2019 otrzyma Honorowe Obywatelstwo Sanoka.

Pani Janina Szombara przed wojną rozpoczęła naukę w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do Sanoka powróciła w roku 1941. Od pierwszych powojennych lat angażowała się w pracę na rzecz promowania kultury muzycznej, kształciła młodzież, podejmowała inicjatywy społeczne, była kontynuatorką idei nauczania wypracowanej przez Wandę Kossakową. Uczennicą Janiny Szombary jest m.in. Marta Zoszak-Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej.

Uchwałę o przyznaniu Janinie Szombarze tytułu Honorowej Obywatelki Sanoka radni podjęli jednogłośnie.

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1231). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Gminy Miasta Sanoka.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":