• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

I posiedzenie Sanockiej Rady Seniorów

Dodano: 22-11-2019

20 listopada w Sali Herbowej odbyło się pierwsze posiedzenie Sanockiej Rady Seniorów. Otworzył je burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski. Radni Seniorzy otrzymali akty powołań, złożyli ślubowanie, następnie wybrali jednogłośnie spośród siebie przewodniczącego Andrzeja Pańkę, zastępcę – Wandę Wojtuszewską, sekretarza – Kazimierza Zarzykę.

20 listopada to także Ogólnopolski Dzień Seniora, co zaakcentował burmistrz: Dzień Seniora to zwrócenie uwagi na społeczność osób starszych i ich potrzeby. Stworzenie Rady Seniorów było jednym z punktów mojej kampanii i bardzo się cieszę, że udało się ją powołać. Dla mnie Państwa głos jest niezmiernie ważny. Mam nadzieję na owocną współpracę.

Jeszcze przed powołaniem rady, przez władze samorządowe były podejmowane inicjatywy na rzecz osób starszych, jak chociażby wieczorki taneczne dla seniorów, czy uruchomiony nr telefonu w MOPS-ie (telefon zaufania dla Seniora 13 46 080 60). W Centrum Rehabilitacji i Sportu obowiązują zniżki na opłaty za korzystanie z basenu dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Teraz działania na rzecz osób starszych, dzięki radzie zostaną wzmożone. Radni seniorzy jako głos doradczy burmistrza, będą zgłaszać inicjatywy, które posłużą osobom starszym.

Podczas sesji obecni byli również: zastępca burmistrza Grzegorz Kornecki, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, sekretarz miasta Bogdan Struś, dyrektor MOPS Rafał Gużkowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Aleksander Korobczenko, dyrektor SDK Waldemar Szybiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Leszek Puchała. Wszystkie wymienione instytucje mają za zadanie wspierać działania rady i pomagać jej w realizacji przedsięwzięć.

Po sesji radni zostali, by we własnym gronie przedyskutować plan działań, ewentualne pomysły i zwyczajnie lepiej się poznać.

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":