• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inauguracja roku akademickiego w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Dodano: 02-10-2019

Z udziałem burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego dn. 1 października br. odbyła się inauguracja roku akademickiego w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Jest to swoiste święto nie tylko studentów, ale także Sanoka, dla którego obecność ośrodka naukowego jest niezwykle ważna.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem z Uczelni do Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, poprowadzonym przez Orkiestrę Dętą PGNiG Sanok. Podczas mszy św. W intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęcono nowy sztandar uczelni. Tradycyjnie już w trakcie oficjalnych uroczystości, które odbyły się w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego, wszystkich zebranych przywitała JM Rektor UP prof. nadzw. dr hab. n.o zdr. Elżbieta Cipora. W swoim przemówieniu przedstawiła główne kierunki rozwoju uczelni, plany, a także wyraziła radość, że coraz więcej studentów z Sanoka i okolic wybiera UP.

Jednym z gości, którzy zabrali głos, był Burmistrz Tomasz Matuszewski. Podkreślił on ogromną rolę prężnie funkcjonującej uczelni na terenie Sanoka, jednocześnie podziękował za owocną współpracę,  prosząc o więcej: Od pierwszych dni sprawowania przeze mnie urzędu Burmistrza Sanoka Uczelnia była i jest instytucją gotową do współpracy. Chcemy wspólnie przyjrzeć się rynkowi pracy. I pochylić się nad stworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości  w naszym regionie. Ważnym krokiem będzie organizacja I Sanockiego Forum Gospodarczego, które dzięki gościnności Pani Rektor  – zostanie zorganizowane przez Gminę Miasta Sanoka w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka. Już dziś wszystkich na to Forum serdecznie zapraszam. Na koniec złożył Pani Rektor, pracownikom oraz studentom życzenia: Z okazji inauguracji roku akademickiego życzę Pani rektor, wszystkim pracownikom oraz studentom sukcesów w pracy, wspaniałych osiągnięć w nauce, a całej społeczności akademickiej – uznania i kolejnych nagród.

Wykład inauguracyjny nt. Leczenia ortopedycznego chorych z artropatią hemofilową stawów wygłosił prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela – kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWi A w Warszawie.

W imieniu braci studenckiej głos zabrała studentka II roku. Jako starsza koleżanka zadeklarowała pomoc młodszym kolegom.

Dr Monika Brewczak wraz z chórem SOUL Sanok nastrojowo zakończyła oficjalną część inauguracji roku akademickiego. Rok akademicki 2019/2020  uważamy za otwarty.

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":