• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inauguracja roku akademickiego w UP im. Jana Grodka

Dodano: 01-10-2020
1 października br. z udziałem burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Ze względów epidemiologicznych liczba osób biorących udział w uroczystościach była ograniczona, natomiast Uczelnia umożliwiła bieżące śledzenie przebiegu podczas transmisji on-line.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, po której w asyście Górniczej Orkiestry Dętej PGNiG Sanok uczestnicy przemaszerowali do auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego UP. Dr Monika Brewczak zaśpiewała na rozpoczęcie hymn państwowy, następnie zebrani wysłuchali przemówienia inauguracyjnego JM Rektora UP im. Jana Grodka w Sanoku dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego, który podsumował ubiegły rok działalności uczelni, podzielił się planami na rozpoczynający się rok akademicki i najbliższe lata. Po wysłuchaniu Gaude Mater Polonia nastąpiła Immatrykulacja przedstawicieli studentów wszystkich kierunków rozpoczynających naukę na uczelni. Po wysłuchaniu Gaudeamus Igitur głos zabrali zaproszeni goście, w tym posłowie, przedstawiciele samorządu województwa, powiatu i miasta. W imieniu gminy miasta Sanoka głos zabrał burmistrz Tomasz MatuszewskiJestem pewien, że mając w sąsiedztwie Ratusza taki filar, jakim jest dla rozwoju miasta Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku ze wspaniałą kadrą i poszukującą wiedzy, rozwijającą się społecznością studencką, uda się stworzyć nową jakość: wyodrębnić w Sanoku przestrzeń możliwości dla młodych […] Pani Rektor – bardzo Pani dziękuję za lata dotychczasowej pracy dla uczelni i dla miasta Sanoka. Panu rektorowi dr. inż. Mateuszowi Kaczmarskiemu w dniu  inauguracji roku akademickiego życzę wielu sukcesów. Przede wszystkim, aby pod jego okiem rozwijały się studenckie kariery, aby ambitni młodzi ludzie, pewni swojej wartości, po ukończeniu Państwowej Uczelni w Sanoku odnosili sukcesy zawodowe. Droga młodzieży – liczę na was. Niech ten rok akademicki przyniesie wam wiele dobrego. Bądźcie bezpieczni, zdrowi, otwarci na wiedzę i nowe umiejętności.
Słowa podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój uczelni płynęły w kierunku dotychczasowej rektor Uczelni dr hab. Elżbiety Cipory, zaś życzenia sukcesów na nowym stanowisku dla rektora dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego.
W imieniu studentów głos zabrała Gabriela Stach – studentka 3. roku pielęgniarstwa. Po miesiącach nauczania zdalnego, wracają zajęcia stacjonarne, ale również możliwa jest forma zdalna i hybrydowa. Uczelnia w pełni dostosowała organizację pracy i nauczania do wymogów sanitarnych.
Wykład inauguracyjny pt.: „Pandemia COVID-19. Czy to tylko walka  o oddech?” nawiązujący do sytuacji epidemiologicznej wygłosił dr n. med. Marek Wojtaszek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej.
Na zakończenie uroczystości zabrzmiała „Prząśniczka” Moniuszki – utwór wykonany przez dr Monikę Brewczak, której akompaniował Robert Handermander.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":