• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Dodano: 29-08-2019

W Sali Herbowej urzędu miasta 29 sierpnia odbyła się inauguracja roku szkolnego. Gośćmi burmistrza Tomasza Matuszewskiego byli dyrektorzy i nauczyciele miejskich placówek oświatowych. Rozmawiano m.in. o wyzwaniach, jakie stawia przed miejską oświatą nowy rok szkolny, o przygotowaniu szkół i przedszkoli na przyjęcie uczniów i podopiecznych. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Maciej Drwięga, sekretarz Bogdan Struś oraz skarbnik Bogdan Florek.

Wręczono nominacje dyrektorskie Marii Korżyk (SP 1) i Damianowi Wojtowiczowi (SP 9). Pięcioro nauczycieli otrzymało akty mianowania: Karolina Markowska (SP 7), Sabina Kurasik (SP 6), ks. Rafał Mikos (SP 7), Monika Śliwka-Warankiewicz (SP 1), Katarzyna Klimaszewska (SP 4). Nowo mianowani pedagodzy złożyli przed burmistrzami Tomaszem Matuszewskim i Grzegorzem Korneckim uroczyste ślubowanie.

Gratulacje odebrali nauczyciele i pracownicy oświaty o najdłuższym stażu pracy. Nagrody jubileuszowe zostały wręczone Małgorzacie Kielar, Magdalenie Biłas, Elżbiecie Ziajce i Robertowi  Zoszakowi.

Burmistrz podziękował Marcie Muszyńskiej za wieloletnią pracę pedagogiczną w miejskich placówkach oświatowych oraz pełnienie funkcji dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli, realizowanie wielu projektów mających na celu pomoc pedagogom z terenu miasta i powiatu sanockiego i stworzenie atmosfery sprzyjającej ich osobistemu rozwojowi, podejmowanie i koordynowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, przygotowywanie kursów, konferencji oraz za ogromne, obok lat pracy zawodowej, zaangażowanie w społeczne życie miasta. Pani Marta Muszyńska podjęła decyzję o odejściu na emeryturę.

Podziękowania otrzymał także Paweł Stefański za rzetelne i sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.

Burmistrz poprosił dyrektorów szkół i przedszkoli o przekazanie życzeń wszystkim, dla których 1 września jest otwarciem się na nowe wyzwania – edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze oraz rodzicielskie:

Zdecydowano, że począwszy od najbliższego roku szkolnego uroczyste rozpoczęcie pracy w szkołach miejskich, z udziałem władz miasta,   będzie się odbywało w jednej ze szkół. W tym roku taka uroczystość została zaplanowana w Szkole Podstawowej nr 1 na Błoniach. Początek o godz. 9.15.

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":