• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Informacja o jakości wody w źródle przy ul. Chrobrego

Dodano: 25-09-2019

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w miesiącu wrześniu br. przeprowadzono badania wody w zakresie badań chemicznych i bakteriologicznych ze źródła przy ul. Chrobrego w Sanoku. Wyniki badań nie potwierdziły występowania bakterii grupy coli.

Również pozostałe parametry wody mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Jednocześnie informuję, że  źródło nie funkcjonuje, jako zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w myśl art.8 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.).

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":