• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Informacja o zmianie rachunku bankowego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano: 08-02-2021

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lutym br. należy uiszczać na rachunek nr 08 1240 1792 1111 0011 0319 8555, obsługiwany przez Bank Polska Kasa opieki S.A. W marcu br. właściciele nieruchomości zamieszkałych wraz z informacją o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają także informację o numerze konta indywidualnego dot. powyższych opłat. 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":