• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Centrum miasta

Budowa parkingu wielopoziomowego

Zakończyła się budowa parkingu wielopoziomowego w Sanoku. Jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów na Podkarpaciu.

Powstał on w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym oo. Franciszkanów oraz budowę parkingu wielopoziomowego w okolicach rynku miejskiego”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Realizacja tej inwestycji pozwoliła znaleźć dodatkowe 98 miejsc parkingowych w ciasnej zabudowie centrum miasta, gdzie jest zlokalizowany obiekt, w sąsiedztwie rynku miejskiego i rewitalizowanego placu św. Michała.

Nowy, zamknięty parking liczy trzy kondygnacje, zwieńczone żelbetowym stropodachem, na którym umiejscowiony jest tzw. zielony dach, obsadzony krzewami liściastymi i iglastymi oraz drzewami liściastymi.

Dookoła parkingu wybudowane zostały utwardzone chodniki dla pieszych. Powstała winda towarowo – osobowa, obsługująca parking i sąsiednią Halę Targową. Całkowita kubatura obiektu to 10 tys. m kw., powierzchnia zabudowy – 1,2 tys. m kw., zaś powierzchnia użytkowa – 3 tys. m kw.

Projekt obejmuje także odnowienie polichromii w zabytkowym kościele oo. Franciszkanów.

 


 Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z ulicami przyległymi

Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z ulicami przyległymi dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Rewitalizacji, oprócz przestrzeni Placu św. Michała, poddane zostały ulice przyległe: Wałowa, Grzegorza z Sanoka, Piłsudskiego oraz fragment Kazimierza Wielkiego. Przebudowana została tutaj infrastruktura techniczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa i elektryczna wraz z oświetleniem ulicznym. Całości dopełnił montaż elementów małej architektury i nasadzenie zieleni niskiej oraz wysokiej. Przebudowane oraz wybudowane zostały także drogi i zjazdy drogowe.

Prowadzone były badania archeologiczne wraz z inwentaryzacją odkrytych obiektów. Projekt objął także remont zabytkowego domu mansjonarskiego. Wszystko zostało objęte monitoringiem, co podniosło poziom bezpieczeństwa w centrum miasta.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":