• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inwestycje i remonty związane z infrastrukturą drogową i ciągami komunikacyjnymi

 

ul. Grunwaldzka

grunwaldzka


 

ul. Modrzewiowa

modrzewiowa


 

ul. Jarzębinowa

jarzebinowa


 

ul. Malownicza

malownicza


 

ul. Beksińskiego (zatoczka+przystanek)

beksinskiego


 

ul. Boczna

boczna


 

ul. Witkiewicza

witkiewicza


 

ul. Polna

polna


 

ul. Wyspiańskiego

wyspianskiego


 

ul. Rzemieślnicza

Rzemieślnicza


 

ul. Zaleskiego

zaleskiego


 

ul. Kołłątaja

kallataja


 

ul. Sadowa

sadowa


 

ul. Cegielniana

cegielniana


 

ul. Głowackiego

glowackiego


 

ul. Płowiecka

plowiecka


 

Aleja gen. Prugara Ketlinga

prugaraketlinga


 

Ulica Kochanowskiego

kochanowskiego


Ulica Reja

Reja (1)


Ulica Kasprowicza

Kasprowicza


Ulica Wiejska


Ulica Głowackiego

DSC_0018

ul. Głowackiego – zakończony pierwszy etap przebudowy drogi wraz z chodnikami


Ulica Armii Krajowej

1

Przebudowa ul. Armii Krajowej


Ulica Gajowa

DSC_0048

ul. Gajowa inwestycja pochłonęła nieco ponad 60 tys. złotych


Ulice Kołłątaja i Leśna

Od 12 lat mieszkańcy ul. Kołłątaja i Leśnej na Posadzie zabiegali o remont swoich ulic. Wąska ulica jest wyjątkowo często użytkowana.Dodatkowo przy Kołłątaja parkują pracownicy i pacjenci przychodni przy ul. Lipińskiego. Względnie duży ruch panuje także na ul. Leśnej, która stanowi swego rodzaju łącznik z pozostałą częścią osiedla. Tą uliczką można przejechać nie wyjeżdżając na ruchliwą i jednokierunkową ulicę Lipińskiego. Niestety przez wiele lat ul. Leśna była tymczasowo zbudowana z płyt betonowych co było wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców. Na obu ulicach wykonano nową nawierzchnię, a na Kołłątaja także chodnik oraz kanał burzowy. Przebudowa ul. Kołłątaja została wykonana na odcinku od ul. Leśnej do mostu nad potokiem Płowieckim. Pozostała część będzie kontynuowana w bliskiej przyszłości.

Spełnienie marzenia mieszkańców i wykonanie koniecznego remontu, tak by doprowadzić stan drogi do dzisiejszych standardów kosztowało Miasto ok. 350 tys. złotych.


Ulice Kluski i Okrzei

Miasto Sanok przebudowało dwie ulice miejskie Kluski i Okrzei. Środki na ten cel pozyskało z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Powyższe ulice obsługują osiedla mieszkaniowe oraz zakłady produkcyjne i usługowe. Ulica Kluski jest bezpośrednio połączona z ulicą Lipińskiego, będącą w ciągu drogi krajowej nr 84.

Dzięki dofinansowaniu z tzw. „schetynówki” przebudowane i wyremontowane zostało 300 metrów ulicy Kluski oraz 360 metrów ul. Okrzei. Na pierwszej z wymienionych ulic, oprócz położenia nowej nawierzchni drogowej, wymieniono kostkę chodnikową i krawężniki.

W ramach inwestycji zmodernizowano także ul. Okrzei i poszerzono ją w najwęższych miejscach. Wymieniono nawierzchnię drogi oraz chodnika i wybudowano kanalizację deszczową.

Realizacja inwestycji polepszyła warunki ruchu pojazdów i pieszych oraz sprawne odprowadzanie wód opadowych.

Wartość projektu to prawie 860 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło niemal 430 tys. zł.


Ulica Kawczyńskiego na odcinku: ul. Rzemieślnicza – ulica Robotnicza

Droga ta jest kontynuacją wybudowanego w poprzednich latach odcinka: ulica Wolna – ulica Rzemieślnicza.

Oddany do użytku odcinek drogi, łącznie z powstałym w jej ciągu mostem, liczy ponad 200 metrów długości. Jego wybudowanie było koniecznością, bowiem ulica przekracza płynący tamtędy potok. Most ma konstrukcję żelbetową, jego długość w ciągu drogi to 4,5 metra, zaś szerokość 17 metrów.

Zlokalizowana w dzielnicy Posada ulica ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców, gdyż usprawnia komunikację wewnątrzosiedlową.


Osiedle Wyspiańskiego

Osiedle Wyspiańskiego w Sanoku zostało oplecione siecią nowych dróg dojazdowych. Stało się to w ramach zrealizowanego przez Miasto Sanok projektu „Budowa dróg miejskich na osiedlu Wyspiańskiego w Sanoku”.

Osiedle Wyspiańskiego w Sanoku obejmuje ul. Łokietka oraz obszar dawnej Jednostki Wojskowej. W obrębie tych terenów funkcjonuje wiele firm, a także inkubator przedsiębiorczości Regionalnej Izby Gospodarczej. Powstają również nowe osiedla mieszkaniowe. Stąd dobry dojazd jest niezmiernie ważny.

Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących tam dróg, polepszono i skrócono dojazd do tych terenów. Poprawił się także dostęp do drogi krajowej. Wszystko to stworzyło lepsze warunki do dalszego rozwoju inkubatora, powstawania nowych firm, domów i bloków mieszkalnych.

Na ten cel Miasto pozyskało ponad 2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W efekcie powstało ok. 2,1 km asfaltowych dróg dojazdowych oraz ok. 1,5 km chodników.


Chodnik na ul. Dąbrowieckiej

Na zlecenie Urzędu Miasta w Sanoku pracownicy Zakładu Dróg Miejskich w Sanoku wykonali chodnik przy ul. Dąbrowieckiej.

Nowy chodnik, powstały w miejsce dotychczasowego, żwirowego, jest wykonywany z kostki brukowej na długości 325 metrów i szerokości 1,5 metra. Jest on lewostronny od ul. Głogowej do Rymanowskiej. Zadanie finansowane jest z budżetu miasta.


Coroczne remonty dróg

Miasto Sanok kontynuuje coroczne remonty bieżące dróg miejskich. Prace obejmują wszystkie dzielnice.

Remonty polegają na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni masą asfaltobetonową. Do tej pory zostały już wyremontowane ulice, m.in.: Witkiewicza, Wyspiańskiego, Al. gen. Prugara – Ketlinga, Błonie, Kochanowskiego, Al. Wojska Polskiego, I Armii Wojska Polskiego, Heweliusza, Kiczury, Sadowa, Piastowska, Pomorska, Ustronie, Krasińskiego, Kwiatowa, Jezierskiego, Wolna, Rzemieślnicza, Jesienna, Lisowskiego, Witosa, Rataja, Baczyńskiego, Norwida, Zamenhoffa, Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, ul. Stankiewicza – nowa powierzchnia asfaltowa, ul. Chabrowa – przebudowana na powierzchni 600 m kw., Al. Najświętszej Marii Panny – prace na kolejnym odcinku obejmują wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Jednak to nie wszystko. Remonty nawierzchni uzupełniły prace przy odświeżeniu i uzupełnieniu oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich.

Montowane są także nowe tabliczki z nazwami ulic, w miejscach, gdzie tych tabliczek brakuje lub były zużyte.


Parking na ul. Słowackiego

Miasto Sanok zadbało o poprawę warunków na parkingu, usytuowanym pomiędzy ulicami Kościuszki i Słowackiego, przy wjeździe do Przedszkola nr 1. Koszt prac, finansowanych z budżetu miasta, to ok. 100 tys. zł.

Parking ten służy nie tylko mieszkańcom, ale także rodzicom przywożącym swoje dzieci do pobliskiego Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Plac był do tej pory betonowy, teraz w wyniku prac, podjętych przez Urząd Miasta w Sanoku, wymieniono tu nawierzchnię na asfaltową. Dodatkowo utwardzono płytami jomb pobliski gruntowy plac manewrowy, który również służy do parkowania. Zakres robót objął powierzchnię ok. 800 m kw.


Chodnik na ul. Sikorskiego

Miasto Sanok wyremontowało chodnik na ulicy Sikorskiego, dzięki czemu znacznie poprawiło się tam bezpieczeństwo ruchu pieszego.

Ulica Sikorskiego leży w centrum miasta. Codziennie chodnikiem wzdłuż niej chodzi wielu mieszkańców, dlatego ważne jest, aby było tam bezpiecznie i wygodnie. Chodnik był już stary, asfaltowy, mocno popękany i zniszczony. Dlatego Miasto Sanok przebudowało go na długości około 200 metrów, wymieniając starą nawierzchnię na nową kostkę betonową. Podwyższono również krawężniki, co ma zapobiec niszczeniu ich przez parkujące na chodniku samochody.


Aleje Najświętszej Marii Panny

Miasto Sanok przebudowało kolejny odcinek Alei Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Dąbrówka w Sanoku.

Droga, o pierwotnej nawierzchni z płyt betonowych, jest sukcesywnie przebudowywana. Na wykonanym odcinku o długości 150 metrów (od wjazdu do kościoła po szczyt pobliskiego wzniesienia) położono nową nawierzchnię asfaltobetonową, a wzdłuż jezdni ułożono nowe krawężniki. Na całej długości wybudowano również kanalizację deszczową. Prace na bieżącym odcinku kosztowały Miasto ok. 230 tys. zł.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":