• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inwestycje w szkołach

Termomodernizacja obiektów oświatowych

Budynki Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 w Sanoku, filii Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 oraz Samorządowego Gimnazjum nr 1 zyskały nową elewację.

Wymieniono tu okna, drzwi, ocieplono stropodach i ściany zewnętrzne. Modernizację przeszedł także system grzewczy. Obiekty zyskały także atrakcyjny wygląd, dzięki nowej, kolorowej elewacji.

Środki na ten cel Miasto Sanok pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całość zadania to koszt ok. 940 tys. zł, zaś dofinansowanie wyniosło prawie 665 tys. zł.

Warto przypomnieć, że termomodernizacja w poprzednich latach została przeprowadzona już w Szkole Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 4, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 3.


 Podjazdy dla niepełnosprawnych

Urząd Miasta w Sanoku od lat prowadzi działania mające na celu łamanie barier architektonicznych w mieście. W tym roku do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały dostosowane sanockie Gimnazja nr 1 i nr 4.

W obydwu szkołach, obok wejść głównych, powstały podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przystosowano również toalety, m.in. poprzez wymianę drzwi, montaż potrzebnej armatury, uchwytów, sygnalizacji alarmowej.

Dofinansowanie na ten cel, w wysokości 50 %, władze miasta Sanoka pozyskały z PFRON-u, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Całkowity koszt inwestycji to ok. 90 tys. zł.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":