• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inwestycje w szkołach

Termomodernizacja obiektów oświatowych

Budynki Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 w Sanoku, filii Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 oraz Samorządowego Gimnazjum nr 1 zyskały nową elewację.

Wymieniono tu okna, drzwi, ocieplono stropodach i ściany zewnętrzne. Modernizację przeszedł także system grzewczy. Obiekty zyskały także atrakcyjny wygląd, dzięki nowej, kolorowej elewacji.

Środki na ten cel Miasto Sanok pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całość zadania to koszt ok. 940 tys. zł, zaś dofinansowanie wyniosło prawie 665 tys. zł.

Warto przypomnieć, że termomodernizacja w poprzednich latach została przeprowadzona już w Szkole Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 4, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 3.


 Podjazdy dla niepełnosprawnych

Urząd Miasta w Sanoku od lat prowadzi działania mające na celu łamanie barier architektonicznych w mieście. W tym roku do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały dostosowane sanockie Gimnazja nr 1 i nr 4.

W obydwu szkołach, obok wejść głównych, powstały podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przystosowano również toalety, m.in. poprzez wymianę drzwi, montaż potrzebnej armatury, uchwytów, sygnalizacji alarmowej.

Dofinansowanie na ten cel, w wysokości 50 %, władze miasta Sanoka pozyskały z PFRON-u, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Całkowity koszt inwestycji to ok. 90 tys. zł.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":