• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

IV Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka

Dodano: 29-01-2020

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka uchwalonego Uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4076 z dnia 21.08.2019r.) zwołuje na dzień 5 lutego 2020r. o godz. 16.00IV sesję Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka pokój nr 64 (II piętro) ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka.

2. Sprawozdanie z działań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka między sesjami.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Zespołów Problemowych z działalności między sesjami.

4. Podsumowanie turnieju piłki nożnej halowej „Gramy dla WOŚP” organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Sanoka.

5. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie składów osobowych Zespołów Problemowych Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka.

6. Wystąpienie przedstawiciela klubu „Sokół” (przedstawienie historii klubu, obecne działania oraz osiągnięcia).

7. Wystąpienie przedstawiciela klubu „UKS Spartanie” (przedstawienie historii klubu, obecne działania oraz osiągnięcia).

8. Wystąpienie przedstawiciela „Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” (przedstawienie historii Hufca, obecne działania oraz osiągnięcia).

9. Interpelacje.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka.

 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka

Grzegorz Nogaj

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":