• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Kadry i edukacja

Potencjał edukacyjny sanockich szkół zawodowych obejmuje: szkolnictwo medyczne, ekonomiczne, mechaniczne, techniczne, budowlane oraz usługowe. Uzupełniają je prowadzone przez Podkarpacką Szkołę Przedsiębiorczości i Szkołę Języków Obcych „Promar” kursy kształceniowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, afiliowana przez Uniwersytet Jagielloński, to kolejny etap edukacji proponowany mieszkańcom regionu. Studia w Sanoku kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Nauczanie w PWSZ odbywa się w Instytutach: Medycznym, Technicznym, Społeczno-Artystycznym oraz Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Niewątpliwy atutem miejscowych firm są doświadczone kadry pracowników. Szczególnie związanych z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym we wszystkich jego gałęziach. Jednocześnie wiele miejscowych firm pracuje na jako podwykonawcy klientów z innych części kraju, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia i know-how przydatne następnie w ich działalności.

  • Przedszkola

przedszkola

dzieci w przedszkolach

dzieci w przedszkolach spec

dzieci w oddziałach


 

  • Szkoły Podstawowe

szkoły podstawowe

uczniowie w podstawówkach


 

  • Gimnazja

gimnazja

uczniowie w gimnazjach


 

  • Szkoły zasadnicze zawodowe

zawodówki

uczniowie w zawodówkach


 

  • Licea ogólnokształcące

licea

uczniowie w liceach

Szkoły policealne

policealne

uczniowie w policealnych

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnica Sanoka:
Konferencja prasowa: Grzegorz Kornecki wiceburmistrzem Sanoka:
Budowa dworca multimodalnego
WOŚP: "Światełko do nieba":