• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Klaster Energii Sanocka Dolina Wodorowa- ankieta informacyjna

Dodano: 29-06-2021

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Sanok wraz z  gminą Zarszyn i gminą Tyrawa Wołoska przystąpiło do prac nad utworzeniem klastra energii. Klaster ma w perspektywie pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, wyposażyć nieruchomości w instalacje OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego. Jednym z etapów tworzenia klastra energii jest opracowanie strategii rozwoju klastra.

W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszego miasta w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz). Służą temu rozpowszechniane wśród mieszkańców ankiety informacyjne. W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne. W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności– prosimy o wskazanie numeru działki.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety – POBIERZ

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":