• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Kolejne miliony na remonty dróg w Sanoku

Dodano: 23-04-2021

Miasto Sanok otrzymało decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w obrębie dzielnicy Dąbrówka i Śródmieście i podzielone są na dwa zadania.

Pierwsze odnosi się do ul. Iwaszkiewicza, ul. Struga i ul. Rataja. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 5 280 266,22 zł,  zaś wsparcie z programu wynosi 3 168 159 zł. Drugie zadanie odnosi się do przebudowy ul. Ogrodowej z dofinansowaniem w kwocie 1 534 535 zł. Całkowita jego wartość wynosi 2 557 559,72 zł. Łączna wartość inwestycji realizowanych z programu zamyka się kwotą 7 837 825,94 zł.

Przy ul. Iwaszkiewicza zaplanowano przebudowę odcinka drogi ponad 370 mb, budowę chodnika na długości ponad 400 m, a niemal 100 m chodnika zostanie przebudowane. W planach jest modernizacja 5 skrzyżowań z drogami, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i wymiana opraw oświetleniowych.

Przy ul. Struga zostanie przebudowany odcinek drogi niemal 140 mb, wybudowany chodnik długości ponad 160 mb, przebudowane 2 skrzyżowania, zamontowane oświetlenie i powstanie kanalizacja.

Przy ul. Rataja obejmującej odcinek niemal 500 mb planowane są: budowa chodnika na odcinku ponad 600 m i ponad 100 m ścieżki rowerowej, przebudowa 4 skrzyżowań i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa kanalizacji.

Ul. Ogrodowa zostanie przebudowana na odcinku 472 mb wraz z chodnikami i dwoma krzyżowaniami z drogami gminnymi. Kanalizacja i oświetlenie zostaną zmodernizowane. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest powstawanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Na inwestycje wskazane w zadaniu, mieszkańcy oczekują od lat.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":