• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komisje Rady Miasta Sanoka

herb Sanoka

Komisja Finansowo-Gospodarcza

Grażyna Rogowska-Chęć – Przewodnicząca
Babiak Roman
Banach Krzysztof
Drwięga Maciej
Herbut Adrian
Karaczkowski Ryszard
Kornecki Adam
Kornecka – Mitadis Agnieszka
Kot Wanda
Lewandowski Piotr
Lisowska Teresa
Święch Witold


Komisja Infrastruktury Miejskiej
Wydrzyński Jan – Przewodniczący
Babiak Roman
Korencki Adam
Kot Wanda
Lewandowski Piotr
Lisowska Teresa
Osękowski Marian
Osika Jakub
Radożycki Łukasz


Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
Karaczkowski Ryszard – Przewodniczący
Banach Krzysztof
Drwięga Maciej
Kornecka – Mitadis Agnieszka
Osękowski Marian
Radożycki Łukasz
Wolanin Bolesław


Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Święch Witold – Przewodniczący
Baszak Janusz
Bętkowski Ryszard
Kot Wanda
Ryniak Adam
Wolanin Bolesław


Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kot Wanda- Przewodnicząca
Baszak Janusz
Bętkowski Ryszard
Rogowska – Chęć Grażyna
Wydrzyński Jan


Komisja Rewizyjna
Adam Ryniak – Przewodniczący
Banach Krzysztof
Herbut Adrian
Kornecki Adam
Osika Jakub
Radożycki Łukasz
Ryniak Adam

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017