• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

KOMUNIKAT BURMISTRZA: Obniżka cen za wodę i odprowadzanie ścieków

Dodano: 22-05-2018

Szanowni Państwo, publikujemy informację dotyczącą cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W roku 2015 opłata wynosiła 14,65 zł. W roku 2018 wynosi 11,96 zł. Zmiany przepisów wymusiły opracowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3-ch lat.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku obniża cenę dostarczonej wody o 34 grosze brutto i cena wody wynosić będzie 6,03 zł, zaś cenę odprowadzanych ścieków obniżona zostaje o 50 groszy brutto, co da kwotę 5,93 zł (razem cena wody i ścieków wynosić będzie 11,96 zł brutto). Dodam, że opłata abonamentowa również zostaje zmniejszona.

Mając na uwadze powyższe informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją, znak: RZ.RET.070.3.40.2018.AS z dnia 30.04.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok na okres 3-ch lat. Przedmiotowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 24 maja 2018 r.

Istnieje również możliwość obniżenia ceny wody i ścieków w roku 2019.

Jednocześnie informuję , że zgodnie z obietnicą po objęciu przeze mnie urzędu Burmistrza co roku obniżana była cena wody i ścieków. Przypomnę tylko, że w 2015 roku cena 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków wynosiła 14,65 zł brutto. Natomiast już od 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego obniżono przedmiotową cenę do 13,93 zł. w roku 2016 , do 12,80 zł w roku 2017 i do 11,96 zł. w roku 2018. W sumie w ciągu trzech lat cena 1 m3 wody i ścieków została obniżona 0 2,69 zł. tj. prawie 20 %.

Tadeusz Pióro

Burmistrz Miasta Sanoka

urzadmiasta1

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017