• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komunikat PSSE w Sanoku

Dodano: 22-03-2020

Osoby, które przekroczyły granice (od 15.03.2020r) i  potrzebują zaświadczenia do zakładu pracy, w związku z odbywaną obowiązkową kwarantanną mogą zwrócić się z wnioskiem do PPIS w Sanoku o wydanie takiego zaświadczenia. Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Wniosek  można przesłać pocztą na adres PSSE  w Sanoku ul. Jezierskiego 39 , 38- 500 Sanok lub drogą elektroniczną na adres : psse.sanok@pis.gov.pl

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":