• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komunikat SPGK

Dodano: 08-02-2021

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. –Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że ze względu na prace modernizacyjne sieci wodociągowej prowadzone w rejonie ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Sanoku wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w dniu 10.02.2021r. (środa) od godz. 10:00 do godzin popołudniowych. Przerwa w dostawie wody dotyczy ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Błonie, Kochanowskiego oraz Al.Wojska Polskiego w Sanoku. Za utrudnienia przepraszamy.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":