• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komunikat SPGK

Dodano: 13-03-2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp, z o. o. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, od dnia  16.03.2020 r. do odwołania NIE PRZYJMUJE PETENTÓW! Spowodowane to jest koniecznością zabezpieczenia ciągłości dostarczania wody i odbioru ścieków mieszkańcom Sanoka oraz Gminy Sanok i Gminy Zagórz. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną!

 

Strona internetowa:                                                        www.spgk.com.pl

Adres email:                                                                       wodociagi@spgk.com.pl

Kontakt telefoniczny:

Zgłoszenie awarii:                                                          13 46 47 910

Dział Eksploatacji Sieci, wywóz nieczystości:           13 46 47 864

Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, warunki techniczne włączenia do sieci: 13 46 47 860
Dział faktur, informacja o stanie wodomierzy:       13 46 47 859

Jednocześnie informujemy, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania pracownicy ZWiK nie będą dokonywali odczytów wodomierzy w domach prywatnych i instytucjach. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy za pośrednictwem strony internetowej lub  telefonicznie pod numerem telefonu 13 46 47 859.

Za niedogodności przepraszamy.

Zarząd SPGK Sp. z o. o.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Komunikat Burmistrza Miasta Sanoka do mieszkańców 30.03.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":