• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komunikat Urzędu Miasta

Dodano: 15-12-2021

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 roku (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Sanoka, z powodu obowiązku udzielenia pracownikom (na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy) – dnia wolnego od pracy – za Święto Bożego Narodzenia przypadające w sobotę (25.12.2021 r.).

Powyższe dotyczy wszystkich punktów obsługi mieszkańców za wyjątkiem obsługi rejestracji bieżących zgonów i sporządzania aktów zgonu. Akty zgonów będą sporządzane
w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 16,  tel. 13 46 52 872.
Obsługa osób zgłaszających zgon odbywać się będzie w godzinach od 9 00 do 13 00.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":