• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komunikat ws. możliwości uzyskania pomocy psychologicznej

Dodano: 18-03-2020

W trosce o mieszkańców w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem w Sanoku uruchomiono  telefoniczne poradnictwo psychologiczne. Wszyscy zainteresowani mogą kontaktować się pod numerem telefonu: 500-173-713 w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. Poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku pod nr telefonu: 13-46-31-671 w godzinach pracy Poradni tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sanoku jest dostępna pod numerem telefonu: 13-46-56-390 w godzinach pracy Poradni tj. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":