• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Kondolencje dla Bliskich śp. Henryka Fedynia

Dodano: 15-03-2021
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Henryka Fedynia, pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka, a wcześniej wieloletniego pracownika SPGK. Trudno dziś znaleźć słowa, które wyrażą żal po stracie współpracownika, kolegi, przyjaciela. Pan Henryk Fedyń był człowiekiem życzliwym i pomocnym dla współpracowników  mieszkańców naszego miasta. Najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Henryka składają
Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski
Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak
Pracownicy Urzędu Miasta Sanoka

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":