• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Kondolencje dla bliskich zmarłych

Dodano: 29-12-2021

W ostatnich dniach dotarły do nas przykre informacje o śmierci zasłużonych sanoczan.

Tuż przed Bożym Narodzeniem na sanockim cmentarzu został pochowany Edward Myśliwiec były przewodniczący rady dzielnicy Olchowce, radny Miejskiej Rady Narodowej i członek Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, radny Rady Miasta Sanoka III kadencji, prezes rady Nadzorczej SPGM.

W święta Bożego Narodzenia na wieczną wartę odszedł prezes OSP w Olchowcach druh Roman Grochowianka, który wcześniej pełnił funkcję naczelnika OSP w Sanoku – człowiek niezwykle zaangażowany w ochotnicze pożarnictwo na terenie powiatu sanockiego.

Odeszli od nas również zasłużeni samorządowcy: Stanisław Gołda – wieloletni naczelnik wydziału organizacyjnego Urzędu Miasta w Sanoku, Radny Rady Powiatu Sanockiego I, II i III kadencji, członek Zarządu Powiatu Sanockiego.

28 grudnia zmarł Andrzej Brygidyn – nauczyciel, historyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 4, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sanoku, Podkarpackiego Centrum Doskonalenia i Doradztwa, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego i Niepublicznego Uzupełniającego dla Dorosłych, radny Miejskiej Rady Narodowej. Współpracował z lokalnymi czasopismami, m.in. z „Rocznikiem Sanockim”. Został  nagrodzony przez Radę Miasta Sanoka za upowszechnianie historii regionalnej.

Odeszły osoby, których obecność wpisana jest w karty historii naszego miasta. Pozostanie po nich trwały ślad w miejskiej przestrzeni. Rodzinom zmarłych, bliskim i współpracownikom składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski
Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak
Pracownicy Urzędu Miasta Sanoka

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":