• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Konferencja dla organizacji pozarządowych

Dodano: 28-06-2021
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłemSzanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

Podczas konferencji  chcemy spojrzeć na organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ekonomię społeczną z kilku perspektyw i zaprosić Was do udziału w 3 panelach dyskusyjnych:
 • Kształcenie liderów i liderek sektora – rola edukacji w rozwoju  – we wciąż zmieniającym się świecie nie możemy stać w miejscu. Ciągły rozwój kompetencji staje się także miarą sukcesu naszych organizacji;
 • Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej – jak odnaleźć się w nowomowie trudnych dokumentów i zapisów i jak wpływać na ich kształt, by zwiększyć swoje szanse na ich pozyskanie? Co udało się osiągnąć a co jeszcze przed nami? Jak to jest z tym Krajowym Planem Odbudowy i na co miałyby być przeznaczone środki na wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego?
 • Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – szansa czy ślepa uliczka? – czy organizacji pozarządowych w ogóle ekonomia społeczna dotyczy? Jak bardzo proponowane rozwiązania systemowe i tworzone prawo zbliżają nas lub oddalają od rozwiązań europejskich? Czym jest ekonomia społeczna i jak powinna być „poukładana”, by dawała wszystkim środowiskom równe szanse rozwoju?
A na rozgrzewkę 2 warsztaty do wyboru:
 • Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
 • Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki
Inaczej o społeczeństwie obywatelskim i inaczej o ekonomii społecznej.
Jeśli szukasz inspiracji, lubisz ciekawe dyskusje i chcesz zobaczyć jak można inaczej rozmawiać o rzeczach wydawałoby się znanych i (nie)oczywistych, dołącz do nas 29 czerwca 2021 w godz. 16.00-20.00.
 
PROGRAM KONFERENCJI

16.00 – 17.00 Równoległe warsztaty rozgrzewkowe:

 1. Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
 2. Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

17.00 – 17.15 Wirtualna przerwa kawowa

17.15 – 17.20 Przywitanie uczestników konferencji

17.20 – 19.30 Panele dyskusyjne:

17.20 – 18.00: Kształcenie liderów i liderek – rola edukacji w rozwoju

Dr Andrzej Siatkowski –  Uniwersytet im. A Mickiewicza

Aleksandra Kowalska –  Związek Miast Polskich, wykładowca studiów podyplomowych i MBA dla podmiotów ekonomii społecznej

Katarzyna Jakubiak-Woźniak – Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Przedsiębiorcy i liderzy społeczni: Ewelina Gzowska, Marcin Nowakowski

Prowadzenie: Justyna K. Ochędzan – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

18.00 – 18.45: Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej

Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

Prowadzenie: Maciej Kunysz – Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy, Rada Działalności Pożytku Publicznego

Pozostała lista panelistów/panelistek w trakcie potwierdzania

18.45 – 19.30: Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – szansa czy ślepa uliczka?

Krzysztof Balon – Przewodniczący kategorii Gospodarka Społeczna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w latach 2017-2020

Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, ekspert proj. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Justyna K. Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego, federacja WRK

Przemysław Żak – Żak i Wspólnicy Biuro Prawne

Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Prowadzenie: Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

19.30 – 20.00 Forum otwartego dialogu – refleksje i opinie uczestników i uczestniczek konferencji

20.00 Zakończenie konferencji

REJESTRACJA: https://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

Materiał nadesłany

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":