• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta (WIDEO, ZDJĘCIA)

Dodano: 11-03-2019

11 marca br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka burmistrz Tomasz Matuszewski wraz ze swoimi zastępcami: Pawłem Hydzikiemi Grzegorzem Korneckim spotkali się z mediami, by za ich pośrednictwem przekazać mieszkańcom ważne kwestie związane z działalnością Urzędu.

Konferencja prasowa była poświęcona dwóm kluczowym tematom: pozyskaniu środków zewnętrznych dla budżetu w wysokości blisko 5 mln zł oraz zmianom organizacyjnym w UM.

4 824 000 zł otrzymała Gmina Miasta Sanoka ze środków z tzw. rezerwy budżetowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Promesy z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego otrzymało 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego na kwotę ponad 20,5 mln. Sanok otrzymał podziękowania za właściwie przygotowane i aplikowane wnioski.

Najważniejsze zadania, które otrzymały dofinansowanie to „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi” oraz „Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu”. Ponadto zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, potrzebna do przystąpienia do zabezpieczenia osuwisk na północnym i południowym stoku Góry Parkowej oraz na skarpie miejskiej poniżej pl. św. Jana.

Drugi z tematów, poruszony podczas konferencji przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego, to nowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta. – Nowy schemat organizacyjny został wprowadzony od 1 marca 2019 roku. Ma on za zadanie usprawnić pracę wydziałów. Stworzyliśmy nowy Regulamin Organizacyjny oraz przeanalizowaliśmy zakres czynności poszczególnych pracowników. W ramach nowego schematu organizacyjnego zmniejszyła się liczba wydziałów. Ich połączenie lub powstanie nowych ma na celu usprawnienie pracy Urzędu Miasta, w tym przyspieszenie podejmowanych decyzji. Ważną zmianą jest objęcie w ramach danego Wydziału pełnego zakresu zadań – powiedział burmistrz Tomasz Matuszewski. – Obecnie liczba zatrudnionych pracowników pozostała na tym samym poziomie – dodał.

W najbliższym czasie zostanie wprowadzony nowy czas pracy urzędu: – W poniedziałek będziemy pracować do 17.00 tak, aby mieszkańcy, a szczególnie ci, którzy pracują, mogli załatwić swoje sprawy w urzędzie. W piątek praca zostanie skrócona do godziny 14.00 – zapowiedział burmistrz.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":