• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Koniec prac przy ul. 1000-lecia i Pomorskiej

Dodano: 13-11-2020

Zakończył się długo wyczekiwany przez mieszkańców remont ul. Pomorskiej i 1000-lecia, na który Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G117035R ul. Pomorska i Nr G117036R ul. 1000-lecia w Sanoku” obejmowało remont ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Kalinową do skrzyżowania ul. 1000-lecia z ul. M. Konopnickiej. Drogi zostały przebudowane na długości 589 m – w tym ul. Pomorska 208m, ul. 1000-lecia 381m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  2 250 880,33 zł brutto, przy dofinansowaniu 1 045 628,00 zł, tym roboty dodatkowe kosztowały 132 563,88 zł.

Zakres prac obejmował:
a) wzmocnienie istniejącej nawierzchni, rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych oraz z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy i ułożenie nowych warstw bitumicznych.
b) wymiana krawężników na nowe
c) przebudowa nawierzchni chodników, polegająca na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonu asfaltowego i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, na całej długości o szer. 2 m wraz z wymianą obrzeży
d) przebudowa zjazdów – ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego bez zmiany geometrii i lokalizacji
e) wykonanie nowego oświetlenia drogowego – 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami nawiązujące wyglądem do już zamontowanych na ul. Pomorskiej
f) budowa kanalizacji deszczowej
g) oznakowanie pionowe i poziome drogi, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Dodatkowe i zamienne prace związane z realizacją zadania

W celu prawidłowego wykonania zadania, niezbędne było wykonanie dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania projektu. W trakcie prac ubytki, załamania i nieszczelności starego kolektoru przechodzące pod nową drogą, okazały się na tyle trwałe, że należało rozszerzyć zakres robót przy kanalizacji deszczowej na długości 194 mb.

Pomimo że w projekcie założono częściową wymianę studzienek ściekowych, inwestor podjął decyzję o wymianie wszystkich studzienek ściekowych na nowe, rezygnując z ich regulacji. Z uwagi na rozbudowę kolektora deszczowego zwiększona została ilość studni kanalizacyjnych.

Poszerzona została jezdnia łuku po lewej stronie ul. Pomorskiej. Korekcie uległa też geometria wlotu skrzyżowania ul. 1000-lecia z ul. Konopnicką. Wykonano odwodnienie liniowe od budynku przy ul. Pomorskiej z włączeniem kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci. Włączono też ul. Kalinową do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Prace trwały od początku 2020 r. i choć miały zakończyć się jeszcze podczas tegorocznych wakacji, dodatkowe utrudnienia i zmiany projektowe sprawiły, że ten termin opóźnił się. W połowie ubiegłego miesiąca odebrano techniczne roboty, zaś wykonawca jeszcze prowadził prace porządkowe. Obecnie mieszkańcy poruszają się bez przeszkód po nowym asfalcie i nowej nawierzchni chodnika.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":