• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Konkurs na realizację zajęć alternatyw sportowych i innych

Dodano: 08-05-2019

Urząd Miasta zaprasza, kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019, do składania swoich ofert na zajęcia sportowe z dopiskiem na kopercie ”Program alternatyw przez sport – 19”. Jednocześnie przypominamy również stowarzyszeniom i klubom realizującym inne niż sportowe zajęcia dla dzieci i młodzieży o możliwości składania swoich ofert z dopiskiem na kopercie.: „Program alternatyw- zajęcia inne – 19” Do wykorzystania łącznie przewidziano kwotę 60 000zł. Druki wniosków i oświadczeń można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta (Formularze i wnioski -> wnioski z wydziału spraw społecznych i obywatelskich-> alternatywy w ramach GPPiRPA). Oferty z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach opisanych hasłem ”Program Alternatyw… – w ramach GPPiRPA 19”, można składać do 20 maja 2019r. w Urzędzie Miasta Sanoka w Biurze Obsługi Klienta pokój 1. Rozpatrzenie obu konkursów nastąpi 23 maja 2019r. a następnie zawarte zostaną umowy na realizację zgłoszonych zadań. Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":