• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Konsultacje społeczne Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Dodano: 30-11-2017

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Sanoka informuje o możliwości wniesienia uwag do Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022.

Udział opinii publicznej w kształtowaniu dokumentu jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji jest czynnikiem niezbędnym dla wydostania z kryzysu obszarów zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta. To właśnie mieszkańcy poprzez wyrażenie swojej opinii mogę przyczynić się do wydobycia z kryzysu najbardziej potrzebujących przestrzeni miejskich.

W tym celu prosimy o zgłoszenie uwag do 14.12.2017r.:

  • W formie papierowej do Biura Obsługi Klienta, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 1
  • W formie elektronicznej na adres: rozwoj@um.sanok.pl

Dokument Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 pobrać można poprzez klikniecie linku.

Zachęcamy do przyłączenia się do konsultacji społecznych!

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017