• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Konsultacje społeczne w dzielnicach Olchowce i Wójtostwo

Dodano: 11-05-2021
14 maja rozpoczną się konsultacje społeczne ws. włączenia do terytorium gminy wiejskiej Sanok dzielnicy Olchowce i części dzielnicy Wójtostwo (ul. Gajowa i Rybickiego). Mieszkańcy obu dzielnic będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie do 21 maja.

Przeprowadzenie konsultacji wynika z uchwały Nr XXXI/236/2021 podjętej przez Radę Gminy Sanok (wiejskiej) z dnia 28 stycznia br. i ustawy o samorządzie gminnym, która obliguje gminę miasta Sanoka do wszczęcia tej procedury.
Plany gminy wiejskiej są reakcją na powzięcie zamiaru poszerzenia granic Sanoka przez władze miejskie i plany przyłączenia Bykowiec, Zabłociec oraz Trepczy.
Podobnie sytuacja wyglądała, gdy Rada Miasta Sanoka zadecydowała o przystąpieniu do procedury zmiany granic i zarządziła konsultacje w tej sprawie. Były one organizowane przez oba samorządy. Obecne konsultacje dotyczą mieszkańców dwóch dzielnic – Olchowiec i części dzielnicy Wójtostwo, wskazanych przez władze gminy wiejskiej do odłączenia od miasta. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic miasta Sanoka polegającą na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok?” i postawieniu w odpowiedniej rubryce znaku X.
Ankiety konsultacyjne udostępnione będą od 14 maja w następujących punktach: w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka (ul. Rynek 1, 38-500 Sanok), w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku (ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok) i w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II (ul. Przemyska 80,  38-500 Sanok). Ankiety konsultacyjne będą również dostępne na stronie internetowej https://bip.um.sanok.pl.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":