• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Konsultacje społeczne ws. zmiany granic miasta Sanok

Dodano: 12-11-2021
Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka. Konsultacje odbędą się w dniach od 5 listopada do 14 listopada 2021 r. Przedmiotem ogłoszonych konsultacji jest projekt zmiany granic poprzez włączenie do Miasta Sanoka: obszaru sołectwa Bykowce, sołectwa Zabłotce oraz części sołectwa Trepcza z Gminy Sanok.

Projekt graficzny proponowanych zmian granic Miasta Sanoka – dostępny jest poniżej oraz w punktach udostępniania ankiet konsultacyjnych oraz na stronie https://bip.um.sanok.pl
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, ” Jestem przeciw”, ” Wstrzymuję się”, znaku X i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.
Konsultacje z mieszkańcami miasta Sanoka będą przeprowadzane poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w następujących punktach konsultacyjnych:
– Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4
– Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ul. Lenartowicza 2
– Sanocki Dom Kultury w Sanoku, ul. Mickiewicza 24
– Szkoła Podstawowa Nr 1, Aleja Szwajcarii 5
– Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rymanowska 17
– Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4
– Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa12
– Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80
– Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Piastowska 73
– Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5
– Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25
– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15
– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11
– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Podgórze 26, ul. Kochanowskiego 3
– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13 A
– Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Podgórze 24
– Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23
Ankiety konsultacyjne są również dostępne TUTAJ
Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Sanoka mogą składać:
1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;
2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Miasta Sanoka, w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.sanok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji znajduje się TUTAJ.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":