• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan – konkurs

Dodano: 06-09-2021

Burmistrz Miasta Sanoka, Fundacja Golgota Wschodu w Warszawie i Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku zapraszają do udziału w konkursie „Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”. Konkurs jest adresowany do wszystkich (dzieci, młodzieży i dorosłych), którzy chcą upamiętnić postać ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego.

Jego intencją jest dotarcie do osób, które znały księdza, spotkały się z nim, przeprowadzają rozmowę/wywiad, kopiują zdjęcia, filmy i nagrania z ich spotkań. Opis/relację/ sprawozdanie w formie drukowanej (dopuszcza się też czytelny rękopis i oryginały zdjęć, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone) należy przesłać na adres koordynatora konkursu: Krystyna Chowaniec, ul. Sadowa 18c/17, 38-500 Sanok do 30 września. Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 października 2021 r. w Sanockim Domu Kultury.  Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":