• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Kształcenie na odległość w Sanoku

Dodano: 23-03-2020

W okresie  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w Gminie Miasta Sanoka dyrektorzy i nauczyciele sanockich szkół podstawowych od 16 marca br. prowadzą zdalne nauczanie. W większości jednostek funkcjonuje dziennik elektroniczny i jest to podstawowy komunikator nauczycieli z uczniami i ich rodzicami. Za pomocą systemu e-dziennika lub na stronach internetowych szkół, nauczyciele udostępniają treści, filmy, aplikacje edukacyjne i zadania do realizacji przez dzieci w domu.

Dzieci oraz rodzice mają również możliwość kontaktu z nauczycielami za pomocą e-maila, komunikatorów oraz panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym, a także kontaktu telefonicznego z wychowawcą lub za pomocą mediów społecznościowych.

Dyrektorzy jednostek są w trakcie opracowywania propozycji planu zajęć zdalnych (zdalny plan lekcji), tak aby obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu było równomierne, zróżnicowane i uwzględniało możliwości psychofizyczne ucznia. Ponadto nauczyciele starają się łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez, tak aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy ucznia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na czas zamknięcia placówek oświatowych przygotowało propozycje materiałów do nauczania zdalnego. W przystępny sposób podane są tematy dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania. Posłużą one pomocą również rodzicom, którzy szukają zajęcia dla dzieci.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":