• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Legendarne „Wierchy” oficjalnie otwarte! (ZDJĘCIA)

Dodano: 18-05-2019

17 maja br. oficjalnie otwarto stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Sanoku. Popularne „Wierchy” etapowo, od 2016 roku przeżywały modernizację. Teraz obiekt spełnia standardy XXI wieku. 

 

Pierwszy etap obejmował modernizację energetyczną oraz remont budynku socjalno-administracyjnego wraz z trybuną sportową. Koszt inwestycji ogółem wynosił blisko 2,5 mln zł przy dofinansowaniu ponad 700 tys. zł z Regionalnego Programy Operacyjnego i blisko 400 tys. zł z Ministerstwa Sportu.  Przedmiotem termomodernizacji było: wykonanie izolacji termicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO i CW poprzez wymianę kotła gazowego oraz wykonanie orurowania wraz z armaturą oraz montaż nowych grzejników, wymiana opraw oświetlenia podstawowego, remont i wykończenie wnętrz budynku socjalno-administracyjnego, remont zadaszenia trybuny, przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ocieplenie budynku toalet, dostawa wyposażenia sportowego siłowni, wyposażenie meblarskie szatni dla zawodników oraz pokoi biurowych

Ponadto zakupiono sprzęt do pielęgnacji boiska z trawy naturalnej za ponad 300 tysięcy złotych. Kupiono ciągnik z kabiną montowaną fabrycznie posiadający homologację umożliwiającą rejestrację pojazdu i poruszania się po drogach publicznych, pług do śniegu, pług odśnieżający wirnikowo-ślimakowy, przyczepę jednoosiową, kosiarkę bijakową, aerator do drenażu wgłębnego pionowego oraz siewnik do nawozów.

Drugi etap to przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu

Zadanie zostało dofinansowane ze środków funduszu kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „orliki lekkoatletyczne” edycja 2017. Dofinansowanie to 1,5 mln. złotych. Koszt ogółem wyniósł 6.995.415,43 zł

Dodatkowo wykonano utwardzenie pod trybuny gości i ławki rezerwowych, przebudowano instalacje podziemne, wykonano przyłącza instalacji sanitarnych i elektrycznych do samochodów typu food’truck, wykonano parkingi przy budynku administracyjnym za łączną kwotę 714.102.61zł.

Pierwszy etap obejmował: budowę 400m bieżni okrężnej sześciotorowej (na prostej ośmiotorowej), budowę skoczni do skoku wzwyż, budowę skoczni do skoku w dal, trójskoku, budowę rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu młotem i rzutu dyskiem, budowę dwóch rzutni do rzutu oszczepem, budowę skoczni do skoku o tyczce, wykonanie chodników wokół bieżni, montaż telebimu wraz z konstrukcją wsporczą. Nawierzchnie zostały wykonane z poliuretanu i będą posiadać świadectwa PZLA umożliwiające przeprowadzenie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych.

Przedmiotem inwestycji jest także przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej oraz wykonanie przyłącza energetycznego o mocy 160kW.

Drugi etap obejmował prace polegające na: montażu wież oświetleniowych i projektorów z wykonaniem uziemienia, montażu rozdzielni głównej, montażu kołowrotów stadionowych od strony ul. Żwirki i Wigury oraz od strony ul. Staszica, miejscowej przebudowie ogrodzeń przy kołowrotach stadionowych, montażu kontenerowych kas biletowych,

Oświetlenie stadionu oraz bieżni rzutni zostało zaprojektowane w taki sposób aby w zależności od potrzeb można było przeprowadzać poszczególne zawody. W najmocniejszej konfiguracji natężenie oświetlenia wyniesie ok 700 lx natomiast oświetlenie do przeprowadzania treningów będzie miało natężenie ok 300 lx.

W związku z budową nowego oświetlenia wykonano również przyłącz energetyczny z rozdzielnią główną oraz stacją trafo za kwotę 77.715.07 zł

Obecnie prowadzona jest procedura przetargową na Remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR w Sanoku. Dofinansowanie z MSiT wynosi 436.200,00 zł a przewidywana wartość inwestycji wyniesie 972.806.30 zł Zakres robót będzie obejmował: wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych tj. instalacje wod.-kan., c.o., instalacje elektryczne, wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, wykonanie robót wykończeniowych w budynku, przebudowę wejść od strony ul. Żwirki i Wigury, wykonanie wzmocnień ogrodzenia od strony ul. Staszica – „klatka”, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z urządzeniem zieleni, wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy i wykonanie monitoringu stadionu.

Uroczystości otwarcia stadionu „Wierchy” rozpoczęły się o godzinie 12.00. Wtedy to równolegle rozgrywały się zawody w podnoszeniu ciężarów o „Puchar Burmistrza Miasta Sanoka” oraz mityng lekkoatletyczny w którym udział wzięli sportowcy reprezentujący sanockie szkoły podstawowe. O godzinie 15.00 Hymnem Państwowym odegranym przez Sanocką Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Avanti rozpoczęła się część oficjalna. Zgromadziła one wielu znamienitych gości, m. in. parlamentarzystów, przedstawicieli wojewódzkich urzędów, władze samorządowe i radnych obecnej i poprzedniej kadencji, przedstawicieli krajowych związków sportowych, dyrektorów i prezesów jednostek miejskich, służby mundurowe, sportowców, młodzież i mieszkańców Sanoka. Podczas uroczystości głos zabrali m. in. burmistrz Tomasz Matuszewski, dyrektor MOSiRu Tomasz Lasyk, Posłowie na Sejm RP Piotr Uruski oraz Bogdan Rzońca, członek zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.

Przed gośćmi zgromadzoną publicznością zaprezentowali się również młodzi gimnastycy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartanie”.

W trakcie uroczystości nagrodzono zwycięzców mityngu lekkoatletycznego oraz zawodów w podnoszeniu ciężarów, które odbywały się tego dnia na stadionie. Wyróżnieni zostali również Nagrodą Burmistrza Miasta Sanoka działacze sportowi, trenerzy i sportowcy. Poznaliśmy również „Złotą Dziesiątkę” sportowego plebiscytu „Tygodnika Sanockiego”.

Poniżej znajduje się obszerna fotorelacja, którą przeprowadził Tomasz Sowa. Dziękujemy za nadesłane zdjęcia.

Zawody w podnoszeniu ciężarów:

 

Mityng lekkoatletyczny:

 

Uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu:

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":