• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 10-12-2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm. na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021r. o godz. 15.30 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. podjęcia deklaracji Rady Miasta Sanoka w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący

   Rady Miasta

Andrzej Romaniak

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":