• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Liderzy Przedsiębiorczości

Dodano: 08-11-2019

I Sanockie Forum Gospodarcze było okazją, by zaprezentować i wyróżnić osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, które mają odwagę sięgać po nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu kierowane przez nie instytucje i firmy są pozytywnie postrzegane nie tylko w regionie, ale także daleko poza jego granicami.

Na forum wyróżnione zostały trzy podmioty: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka kierowana przez prof. dr hab. Elżbietę Ciporę, firma Automet, reprezentowana przez Józefa Leśniaka  oraz firma Ciarko, której przedstawicielem był  Ryszarda Ziarko.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku wcześniej PWSZ, w swojej misji kładzie nacisk na dbałość o studenta i pełnię jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności praktycznych pozwalających na zatrudnienie w obszarze lokalnego rynku pracy. Uczelnią od 2012 roku kieruje prof. ucz. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora. Podczas jej kadencji uruchomiono 4 nowe kierunki studiów licencjackich i inżynierskich oraz 6 nowych kierunków studiów magisterskich. Aktualnie w czterech instytutach na 11 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ponad 1300 studentów. W Uczelni pracują 154 osoby na stanowiskach nauczycieli akademickich, administracji i obsługi. Dużym atutem wyższej szkoły w Sanoku są jej studenci i absolwenci, a także kadra naukowo-dydaktyczna. Wizytówką uczelni jest bogata baza dydaktyczna, w tym Centrum Sportowo-Dydaktyczne, które służy również lokalnej społeczności. W tym roku rozpoczęto budowę Centrum Symulacji Medycznej.  Uczelnia z dużymi sukcesami sięga po fundusze zewnętrzne, a także poszukuje innych źródeł finansowania, by wzbogacać bazę dydaktyczną, rozwijać się i stwarzać jak najlepsze warunki do nauki dla studentów i możliwości rozwoju dla pracowników. Przejawem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest działalność w murach Uczelni  Sanockiego Uniwersytetu III Wieku i Akademii Małego Żaka, a także wiele akcji i inicjatyw podejmowanych wspólnie z samorządem lokalnym oraz instytucjami działającymi w regionie.

Druga z odznaczonych firm: Automet to przedsiębiorstwo z prawie 30-letnim doświadczeniem na rynku. Od początku jego istnienia, rozwój ukierunkowany jest na wdrożenie nowoczesnych technologii obróbki tworzyw sztucznych w szczególności na przemysł motoryzacyjny. Produkcja odbywa się w 14 wydziałach na powierzchni ponad 15 tys. m2 przez ok. 250 pracowników. W zakres działalności firmy wchodzi: wykonywanie zabudów autobusowych; projektowanie i produkcja elementów z tworzyw sztucznych dla takich branż, jak przemysł motoryzacyjny, medyczny, meblarski i wojskowy; produkcja metalowych palet i kontenerów specjalnego przeznaczenia dla logistyki; konstrukcje stalowe i spawane; wypalanie laserowe; produkcja form wtryskowych i modeli oraz przyrządów specjalnych; produkcja foteli autobusowych; produkcja linii montażowych do produkcji foteli samochodów osobowych. Obecnie firma Automet dostarcza wyroby do takich krajów jak: Szwecja, Finlandia, Islandia, Belgia, Słowacja, Słowenia, Francja, a także Rosja i Ukraina. Celem firmy jest wyprodukowanie i uzyskanie homologacji na autobus elektryczny klasy MINI do komunikacji miejskiej „AUTOMET ELECTRIC”. Już dziś dwa egzemplarze są eksploatowane na polskich drogach.

Trzecia uhonorowana firma Ciarko jest największym w Polsce i cenionym w Europie producentem wysokiej jakości okapów kuchennych, obecnym na rynku od 30 lat. Wiedza, doświadczenie i innowacyjne podejście ugruntowały pozycję firmy jako lidera branży oraz pozwoliły wypracować rozpoznawalność marki zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Firma zatrudnia około 600 pracowników, których traktuje jako swój najcenniejszy kapitał. Ciarko od lat stawia na innowacyjność i dynamiczny rozwój, czego dowodem są coroczne inwestycje w kadrę pracowniczą oraz innowacyjny park maszynowy.

Należy podkreślić, ze obie firmy to mecenasi kultury i sportu wspierający wiele wydarzeń oraz przedsięwzięć o lokalnym i ponadlokalnym charakterze. Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wyraził nadzieję, że przyszłoroczna edycja forum pozwoli wyłonić kolejnych liderów przedsiębiorczości.

Ceremonii rozdania nagród towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry „Avanti”, której udział udowodnił, ze kapitał ludzki w Sanoku ma potencjał, a rolą samorządu jest stworzenie dla młodych warunków wszechstronnego rozwoju.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":