• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Lipińskiego, Lwowska i Kolejowa do remontu!

Dodano: 23-10-2017

To już pewne. Ulice: Lwowska, Kolejowa oraz Lipińskiego zostaną wyremontowane. Umowa z firmą Strabag Sp. z o. o. została podpisana 20 października. Wszystkie prace zostaną wykonane do września 2018 roku. Okres gwarancji wynosić będzie 60 miesięcy. W ramach zadania wykonawca zrealizuje roboty polegających m.in. na: odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych (wykopy, nasypy), odwodnieniu korpusu drogowego, wykonaniu frezowania nawierzchni, wykonaniu podbudów, wykonaniu nawierzchni, pracach wykończeniowych, wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonaniu elementów ulic.

ilustracyjne-scroll-budowa-1

źródło: własne / GDDKiA Rzeszów

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017